EinvoiceViewer
3.0 / 3 đánh giá

EinvoiceViewer

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

EinvoiceViewer Miễn phí
3.0 / 3 đánh giá

EinvoiceViewer

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

EinvoiceViewer
EinvoiceViewer
EinvoiceViewer
EinvoiceViewer
EinvoiceViewer
EinvoiceViewer
EinvoiceViewer

Mô tả bởi nhà phát triển

EinvoiceViewer - Sản phẩm của VNPT.
Sản phẩm cho phép người dùng dịch vụ hóa đơn điện tử E-INVOICE có thể dễ dàng xem, lưu trữ, tra cứu các hóa đơn điện tử được phát hành.
Thông tin về dịch vụ E-INVOICE: http://hoadondientu-vnpt.vn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app EinvoiceViewer

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--