Copy My Data - File Manager

Copy My Data - File Manager

Nhà phát triển: Red Sky Labs, S.L.

Miễn phí

Copy My Data - File Manager Miễn phí

Copy My Data - File Manager

Nhà phát triển: Red Sky Labs, S.L.

Ảnh màn hình

Copy My Data - File Manager
Copy My Data - File Manager

Mô tả bởi nhà phát triển

Sao chép dữ liệu của tôi cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển danh bạ, mục nhập lịch và ảnh từ thiết bị này sang thiết bị khác qua mạng WiFi.

Sao chép dữ liệu của tôi cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển danh bạ, mục lịch và ảnh từ thiết bị này sang thiết bị khác qua mạng WiFi.

Chỉ cần tải xuống ứng dụng trên cả hai thiết bị và nó sẽ hướng dẫn bạn quá trình sao chép dữ liệu của bạn trong một vài bước đơn giản.

Vui lòng đảm bảo rằng cả hai thiết bị được kết nối với cùng một mạng WiFi và mạng không được định cấu hình để ngăn các thiết bị giao tiếp. Hầu hết các mạng gia đình cho phép các thiết bị được kết nối giao tiếp, tuy nhiên một số mạng công ty và công cộng có thể được cấu hình để ngăn chặn điều này.

Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn chấp nhận chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Chính sách bảo mật: https://www.redsky-labs.com/privacy-policy-apps.html
Điều khoản sử dụng: https://www.redsky-labs.com/service_terms.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Copy My Data - File Manager

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--