Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle

Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle

Nhà phát triển: Phuong Ho

Miễn phí

Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle Miễn phí

Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle

Nhà phát triển: Phuong Ho

Ảnh màn hình

Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle
Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle
Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle
Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle
Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle
Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle
Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle

Mô tả bởi nhà phát triển

Trò chơi Xếp Hình (Xếp Gạch) 15 quen thuộc trên điện tử cầm tay đã có phiên bản trên mobile đầy hấp dẫn. Với những ai đã yêu thích game xếp gạch cổ điển trên điện tử cầm tay thì đây là một trò chơi không thể bỏ qua

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Jigsaw Xếp Hình, Xep Gach 15 Puzzle

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--