GVEDict - Từ Điển Đức Việt

GVEDict - Từ Điển Đức Việt

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Miễn phí

GVEDict - Từ Điển Đức Việt Miễn phí

GVEDict - Từ Điển Đức Việt

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Ảnh màn hình

GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển Đức Việt - Việt Đức phiên bản 3.0
Chức năng chính của chương trình :

Tra từ điển cơ bản
Vào Tab tra từ sau đó nhập từ cần tra
Tra từ điển nâng cao
Sử dụng kí tự ? và * để tìm kiếm
? : dùng để thay thế cho một ký tự
* : dùng để thay thế nhiều ký tự
Ví dụ muốn tìm chữ có chữ the
ta gõ như sau : *the
Tra từ trong nội dung từ điển : bôi đen từ vựng sau đó chọn tra từ
Nghe từ vựng
Nghe đoạn văn : Bôi đen đoạn văn sau đó bấm vào nghe
Duyệt web
- Gõ địa chỉ web sau đó đọc nội dung trên web, bôi đen và chọn tra từ hoặc nghe
- Kéo sang bên trái để nhập từ tra nếu không bôi đen và đọc được
- kéo sang phải để xem lịch sử và đánh dấu

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GVEDict - Từ Điển Đức Việt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--