2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game

2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game

Nhà phát triển: SHUOZHU LONG

Miễn phí

2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game Miễn phí

2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game

Nhà phát triển: SHUOZHU LONG

Ảnh màn hình

2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game
2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game
2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game
2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game
2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game
2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game
2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game
2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game

Mô tả bởi nhà phát triển

Tham gia vào số của 2 điện (2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048) và nhận được để gạch 2048!

Swipe để di chuyển tất cả các gạch. Khi hai gạch với các liên lạc cùng một số, họ hợp nhất thành một một lớn hơn.

Nhận gạch 2048, và đạt được một điểm số cao!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app 2048 HD - Snap 2 Merged Number Puzzle Game

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--