Vua của các Cờ vua

Vua của các Cờ vua

Nhà phát triển: MOBIRIX

Miễn phí

Vua của các Cờ vua Miễn phí

Vua của các Cờ vua

Nhà phát triển: MOBIRIX

Ảnh màn hình

Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua
Vua của các Cờ vua

Mô tả bởi nhà phát triển

Cờ vua trò chơi 'Vua của các Cờ vua'

[Tính năng]
1. Leaderboards
2. Thành tựu
3. Multiplayer

- Đây là một trò chơi tốt giúp phát triển khả năng suy nghĩ bằng cách sử dụng chiến lược và chiến thuật trong game.
- fun game, free game, no wifi, no internet

Facebook:
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube:
https://www.youtube.com/user/mobirix1

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vua của các Cờ vua

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--