Herbalife Learning
2.3 / 75 đánh giá

Herbalife Learning

Nhà phát triển: Herbalife International of America, Inc.

Miễn phí

Herbalife Learning Miễn phí
2.3 / 75 đánh giá

Herbalife Learning

Nhà phát triển: Herbalife International of America, Inc.

Ảnh màn hình

Herbalife Learning
Herbalife Learning
Herbalife Learning
Herbalife Learning
Herbalife Learning
Herbalife Learning
Herbalife Learning
Herbalife Learning
Herbalife Learning

Mô tả bởi nhà phát triển

Chào mừng bạn đến ứng dụng Herbalife học mới ! Ứng dụng này là dành riêng cho các thành viên độc lập , những người muốn truy cập thông tin đào tạo trên các thiết bị di động của họ .

• Các khóa đào tạo Đưa
• Giấy chứng nhận hoàn thành có sẵn trên MyHerbalife.com

Thưởng thức ứng dụng này và mong được nhiều hơn các công cụ và đào tạo trong những tháng tới.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Herbalife Learning

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan