KVEDict - Từ Điển Hàn Việt

KVEDict - Từ Điển Hàn Việt

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Miễn phí

KVEDict - Từ Điển Hàn Việt Miễn phí

KVEDict - Từ Điển Hàn Việt

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Ảnh màn hình

KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt
KVEDict - Từ Điển Hàn Việt

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển Hàn việt việt hàn là ứng dụng từ điển trên IOS với các tính năng :

- Tra cứu dữ liệu hàn việt, việt hàn
- Nghe
- Duyệt web và tra cứu

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KVEDict - Từ Điển Hàn Việt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--