Sổ tay ngữ pháp tiếng anh

Sổ tay ngữ pháp tiếng anh

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Miễn phí

Sổ tay ngữ pháp tiếng anh Miễn phí

Sổ tay ngữ pháp tiếng anh

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Ảnh màn hình

Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh

Mô tả bởi nhà phát triển

Hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng là vô cùng cần thiết. Nếu bạn không có đủ thời gian hoặc tài chính để theo học những khoá tiếng anh tại Trung tâm Ngoại ngữ thì bạn có thể học tại nhà cũng rất hiệu quả. Mình xin giới thiệu với các bạn 1 cuốn Ebook rất hữu ích cho việc học Grammar English.

Đây là cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh toàn tập cơ bản bằng tiếng Việt từ A đến Z, bao trùm mọi khía cạnh của ngữ pháp tiếng Anh từ các loại từ, cụm từ, mệnh đề, câu điều kiện, câu bị động, các cấu trúc khác Các bạn đọc cuốn này thì không cần đọc các cuốn dạy ngữ pháp khác vì nó rất đầy đủ và cơ bản.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sổ tay ngữ pháp tiếng anh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--