tìm vị trí xe‪!‬

tìm vị trí xe‪!‬

Nhà phát triển: yuan hung Huang

Miễn phí

tìm vị trí xe‪!‬ Miễn phí

tìm vị trí xe‪!‬

Nhà phát triển: yuan hung Huang

Ảnh màn hình

tìm vị trí xe‪!‬

Mô tả bởi nhà phát triển

tìm vị trí xe! là một ứng dụng tốt để ghi nhớ nơi mà bạn chưa sử dụng. Nó cho phép bạn đánh dấu vị trí của bạn trên bản đồ, làm cho một bản ghi nhớ và lưu một bức ảnh chụp với máy ảnh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app tìm vị trí xe‪!‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--