Voice Dictation ‪+‬

Voice Dictation ‪+‬

Nhà phát triển: luca calciano

Miễn phí

Voice Dictation ‪+‬ Miễn phí

Voice Dictation ‪+‬

Nhà phát triển: luca calciano

Ảnh màn hình

Voice Dictation ‪+‬
Voice Dictation ‪+‬
Voice Dictation ‪+‬
Voice Dictation ‪+‬
Voice Dictation ‪+‬
Voice Dictation ‪+‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Với "Voice Dictation", bạn có thể đọc bất kỳ văn bản nào và gửi nó qua Email, SMS, WhatsApp, Tweeter, Facebook

hoặc bạn có thể sao chép nó và sử dụng nó trong bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn.

Bạn sẽ ngạc nhiên về độ chính xác và nhanh chóng của nó.

Bạn sẽ bắt đầu sử dụng nó hàng ngày cho cả giải trí và công việc.

Voice Dictation sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến và cập nhật nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Voice Dictation ‪+‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan