Luật Đất đai

Luật Đất đai

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Miễn phí

Luật Đất đai Miễn phí

Luật Đất đai

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Ảnh màn hình

Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai
Luật Đất đai

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tra cứu luật đất đai mới nhất 2013

Ứng dụng tra cứu luật đất đai mới nhất 2013 bao gồm các chức năng :
- Liệt kê các chương điều khoản luật
- Tìm kiếm chương điều khoản luật
- Lịch sử tra cứu luật
- đánh dấu yêu thích một điều khoản
- share điều khoản

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Luật Đất đai

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--