miniZip - Zip Unzip Unrar Tool

miniZip - Zip Unzip Unrar Tool

Nhà phát triển: Tam Nguyen

Miễn phí

miniZip - Zip Unzip Unrar Tool Miễn phí

miniZip - Zip Unzip Unrar Tool

Nhà phát triển: Tam Nguyen

Ảnh màn hình

miniZip - Zip Unzip Unrar Tool
miniZip - Zip Unzip Unrar Tool
miniZip - Zip Unzip Unrar Tool
miniZip - Zip Unzip Unrar Tool
miniZip - Zip Unzip Unrar Tool
miniZip - Zip Unzip Unrar Tool

Mô tả bởi nhà phát triển

Quản lý tập tin tốt nhất (Nén, Giải nén, Zip, Unzip, Unrar) và tài liệu đọc cho iPhone & iPad. Tải Ngay

+ File Manager. Đọc. Chơi. In. Zip. Giải nén. Unrar. Giải nén. Nén. Tải về. Tải lên. Di chuyển. USB Disk. Cổ phiếu.
+ Zip / Giải nén, FILE Unrar
+ VĂN PHÒNG VIEWER CHO WORD, EXCEL, POWERPOINT, PHÁT BIỂU, SỐ, iWork, PDF, MP3, MP4 âm thanh và video
+ COPY & di chuyển file giữa Dropbox, GOOGLEDRIVE, SkyDrive
+ SHARE, COPY VIA USB và in tài liệu của bạn
+ File đính kèm email TIẾT KIỆM VÀ HỖ TRỢ ZIP
+ Âm nhạc và video CHƠI
+ ITUNES CHIA SẺ

+ Được hỗ trợ: helper.df @ gmail.com

Bức ảnh nền và thư mục download / upload với Dropbox, GoogleDrive, Box, One Drive.

_______________________________

Mua một lần và cài đặt trên tất cả các iDevices của bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app miniZip - Zip Unzip Unrar Tool

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--