Sapo Web

Sapo Web

Nhà phát triển: Sapo Technology Joint Stock Company

Miễn phí

Sapo Web Miễn phí

Sapo Web

Nhà phát triển: Sapo Technology Joint Stock Company

Ảnh màn hình

Sapo Web

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Sapo Web là 1 công cụ đơn giản giúp bạn quản trị website trên Sapo Web thông qua điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS. Ứng dụng cung cấp đầy đủ các tính năng cho việc quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và quản lý liên hệ từ khách hàng; giúp bạn theo dõi và xử lý tương tác với website mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại có kết nối internet.
Các tính năng chính của ứng dụng:
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý liên hệ khách hàng
- Thông báo thời gian thực khi có đơn hàng, đánh giá, liên hệ mới

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sapo Web

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--