Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬

Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬

Nhà phát triển: Naeun Zang

Miễn phí

Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬ Miễn phí

Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬

Nhà phát triển: Naeun Zang

Ảnh màn hình

Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬
Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬
Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬
Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬
Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

- Đoán ca sĩ Kpop yêu thích của bạn!

- Bạn không cần phải đăng ký hoặc các quy định phức tạp.

- Chỉ cần tải về và chơi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kpop Star Quiz (Guess Kpop star‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--