Google Play Phim

Google Play Phim

Nhà phát triển: Google LLC

Miễn phí

Google Play Phim Miễn phí

Google Play Phim

Nhà phát triển: Google LLC

Ảnh màn hình

Google Play Phim
Google Play Phim
Google Play Phim
Google Play Phim
Google Play Phim
Google Play Phim
Google Play Phim
Google Play Phim

Mô tả bởi nhà phát triển

Google Play Phim đồng bộ hóa phim và chương trình truyền hình từ tài khoản Google Play nên bạn có thể xem trên Apple TV bằng AirPlay, HDTV bất kỳ bằng Chromecast hoặc trên thiết bị iOS. Tải xuống và xem từ mọi nơi, ngay cả khi bạn không kết nối. Mua hàng trong ứng dụng không được hỗ trợ nên bạn hãy đăng nhập Google Play trực tuyến.

Khi đăng ký Thư viện gia đình trên Google Play, bạn và tối đa 5 thành viên gia đình có thể chia sẻ phim, chương trình truyền hình và nhiều nội dung khác trên các thiết bị.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Google Play Phim

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--