Toán đúng Hay Sai

Toán đúng Hay Sai

Nhà phát triển: Peter Li

Miễn phí

Toán đúng Hay Sai Miễn phí

Toán đúng Hay Sai

Nhà phát triển: Peter Li

Ảnh màn hình

Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai
Toán đúng Hay Sai

Mô tả bởi nhà phát triển

• 2 +2 = 5? Sai!
• Đúng hay Sai? 1 phút toán học trò chơi!
• bao gồm tất cả 4 hoạt động toán học (+ - × ÷)

• 2 +2 = 5? Sai!
• Đúng hay Sai? 1 phút toán học trò chơi!
• bao gồm tất cả 4 hoạt động toán học (+ - × ÷)
• Cạnh tranh và kiếm được thành tích! (Game Center)

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Toán đúng Hay Sai

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--