Kiem tra tieng anh voi digiSchool

Kiem tra tieng anh voi digiSchool

Nhà phát triển: digiSchool

Miễn phí

Kiem tra tieng anh voi digiSchool Miễn phí

Kiem tra tieng anh voi digiSchool

Nhà phát triển: digiSchool

Ảnh màn hình

Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool
Kiem tra tieng anh voi digiSchool

Mô tả bởi nhà phát triển

The English Tests application by digischool is the ideal solution to make sure you get top marks in the TOEIC, TOEFL-PBT, IELTS and Cambridge tests.

Ứng dụng English tests của digiSchool là giải pháp tối ưu nhất giúp quí vị đảm bảo một điểm số tốt trong các cuộc thi TOEIC, TOEFL-PBT, IELTS và Cambridge.

Tin mới : trong việc ra mắt ứng dụng, chúng tôi đề xuất với quí vị một bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi để xác định trình độ tiếng anh của quí vị. Sau bài kiểm tra này, chúng tôi định hướng cho quí vị đến môđun luyện tập hoặc đến các cuộc thi.

Các câu hỏi của ứng dụng được biên soạn bởi các chuyên gia và phù hợp với các cuộc thi khác nhau. Quí vị sẽ truy cập vào rất nhiều bài kiểm tra toàn diện có tới trên 1 000 câu hỏi !

Các bài thi có mặt trong TOEIC :
- Photographs
- Questions / Answers 
- Conversations
- Talks
- Incomplete sentences
- Text Completion
- Reading Comprehension

Các bài thi có mặt trong TOEFL-PBT : 
- Short Conversations
- Incomplete Sentences
- Error recognition
- Short Talks

Các bài thi có mặt trong IELTS : 
- Reading
- Listening

Để tiến tới càng gần số điểm cao nhất càng tốt, chúng tôi đã để cho quí vị quyền sử dụng 3 chế độ.

- Chế độ luyện tập theo nhóm loại. Chế độ này chỉ đề xuất các loạt bài về những phần mà quí vị mong muốn đào sâu hơn (Photographs, conversations, talks...)

- Chế độ luyện tập ""Mini-tests"". Chế độ này đề xuất cho quí vị các chuỗi bài gồm 20 câu hỏi rút ra ngẫu nhiên từ tất cả các bài thi để giúp quí vị làm quen với các loại câu hỏi khác nhau (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, câu hỏi điền chỗ trống, câu hỏi có nghe audio ...)

- Chế độ mô phỏng. Chế độ này đề xuất cho quí vị trải qua các cuộc thi trong các điều kiện thực tế, nghĩa là TOEIC với 200 câu hỏi kéo dài trong khoảng 2 giờ, TOEFL với 140 câu hỏi, vân vân... Chúng tôi cũng đã dự kiến mô phỏng với 50, 100 câu hỏi.

Để vừa học vừa vui, quí vị có thể thu thập các danh thành tích trong suốt quá trình học ! Ứng dụng English tests của chúng tôi sẽ cho phép quí vị sẵn sàng trong ngày thi.

So enjoy your app!

WARNING :

You have to sign up to be able to access all the mock theory tests found in the application.

Four different membership packages are available
- 1 month membership: £7,99
- 3 month membership: £14,99
- 6 month membership: £25,49
- 12 month membership: £49,99

Your membership will be automatically renewed until the termination of the automatic renewal (at least 24 hours before the end of the current payment period.)

Your itunes account will be automatically debited at the same price for renewal, during the 24 hours leading up to the end of the current payment period, until you change your subscription preferences in your settings.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kiem tra tieng anh voi digiSchool

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--