Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt

Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt

Nhà phát triển: Hibercon Technologies

Miễn phí

Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt Miễn phí

Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt

Nhà phát triển: Hibercon Technologies

Ảnh màn hình

Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt
Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt

Mô tả bởi nhà phát triển

Ooops! là một ứng dụng lịch miễn phí dành cho nữ giới với giao diện thân thiện. Ứng dụng này dùng để tính và dự báo ngày đó của chu kỳ kinh nguyệt. Thiết kế dễ nhìn và dễ sử dụng của ứng dụng khiến đây là một người bạn không thể thiếu của phụ nữ hiện đại.

Ooops! là ứng dụng mà phụ nữ có thể sử dụng để theo dõi tần số những ngày trọng đại trong chu kỳ của họ và rất hữu ích đối với những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt ổn định.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ooops! lịch cho phụ nữ – tính toán chu kỳ hàng tháng và thời kỳ rụng trứng của bạn, tính toán chu kỳ kinh nguyệt, máy tính chu kỳ kinh nguyệt

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--