SH Mobile

SH Mobile

Nhà phát triển: Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company

Miễn phí

SH Mobile Miễn phí

SH Mobile

Nhà phát triển: Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company

Ảnh màn hình

SH Mobile
SH Mobile
SH Mobile
SH Mobile
SH Mobile
SH Mobile
SH Mobile
SH Mobile

Mô tả bởi nhà phát triển

- Phần mềm SH Mobile
- Phát hành bởi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SÀI GÒN - HÀ NỘI
- Giao dịch chứng khoán qua thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS (MUA/BÁN/HỦY lệnh).
- Thông tin và biểu đồ chứng khoán.
- Bảng giá chứng khoán HSX, HNX và UPCOM.
- Truy vấn số dư tiền và số dư chứng khoán.
- Đăng ký quyền mua chứng khoán trực tuyến.
- Đề nghị chuyển tiền và ứng tiền trực tuyến.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SH Mobile

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--