Cưa Trai VS Tán Gái
5.0 / 1 đánh giá

Cưa Trai VS Tán Gái

Nhà phát triển: Tran Thi Thanh Huyen

Miễn phí

Cưa Trai VS Tán Gái Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Cưa Trai VS Tán Gái

Nhà phát triển: Tran Thi Thanh Huyen

Ảnh màn hình

Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái
Cưa Trai VS Tán Gái

Mô tả bởi nhà phát triển

Cưa Trai VS Cua Gái là ứng dụng giúp cho bạn có thể hiểu về một nửa còn lại của thế giới. Bạn có mong muốn tìm được một nửa còn lại của mình? Ứng dụng sẽ giúp bạn thực hiện điều bạn muốn một cách nhanh chóng nhất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cưa Trai VS Tán Gái

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--