Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
1.0 / 1 đánh giá

Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬

Nhà phát triển: Thomas Czok - CzokIndustries

Miễn phí

Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬ Miễn phí
1.0 / 1 đánh giá

Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬

Nhà phát triển: Thomas Czok - CzokIndustries

Ảnh màn hình

Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬
Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Nói và hiểu ngay hơn 30 ngôn ngữ với các hội thoại trực tiếp. Bạn còn có thể chụp văn bản qua máy ảnh hoặc gõ trực tiếp. Công cụ tiên tiến, chất lượng thông dịch viên này sẽ lập tức hiển thị và đọc kết quả với giọng nói tự nhiên, không giọng địa phương.

CHO NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ
Tra từ mới. Tạo các câu của riêng bạn và xem cách ý nghĩa của chúng thay đổi khi bạn sắp xếp lại từ. Bạn có thể lưu trữ các cụm từ trong danh sách để truy cập nhanh và điều chỉnh tốc độ đọc của ứng dụng. Điều này cho phép bạn lắng nghe phát âm cho các ví dụ rõ ràng, không giọng địa phương và chính xác.

CHO NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ
Tra từ mới. Tạo các câu của riêng bạn và xem cách ý nghĩa của chúng thay đổi khi bạn sắp xếp lại từ. Bạn có thể lưu trữ các cụm từ trong danh sách để truy cập nhanh và điều chỉnh tốc độ đọc của ứng dụng. Điều này cho phép bạn lắng nghe phát âm cho các ví dụ rõ ràng, không giọng địa phương và chính xác.

CHO CÁC CHUYÊN GIA:
Hệ thống dịch máy đã phát triển qua nhiều năm. Bây giờ nó vượt trội hơn so với người bản xứ bình thường trong nhiều ngôn ngữ (nhưng không phải tất cả) về ngữ pháp, từ ngữ và văn phong chung. Bạn có thể sử dụng khả năng này - ví dụ như khi giao dịch với khách hàng nước ngoài. Nhiều tổ chức tư nhân và chính phủ đã sử dụng phần mềm này.

Lưu ý: Ứng dụng này cần kết nối Internet để dịch. Bạn có thể xem và phát các bản dịch đã lưu không cần dịch vụ dữ liệu.
Lưu ý: Chức năng Mua trong-ứng-dụng cho phép mua các tính năng bổ sung. Một bản thử nghiệm có sẵn miễn phí. Bạn luôn có thể sử dụng các tính năng dịch chính - ngay cả khi bạn quyết định sẽ không mua khi dùng thử miễn phí.

Điều khoản đăng ký:
https://czokindustries.com/Translator/otherHosted/subscriptionTerms.pdf

Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật:
http://czokindustries.com/Translator/otherHosted/privacyPolicyTranslator.pdf

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phiên dịch từ điển 30 ngôn ng‪ữ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--