All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬

All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬

Nhà phát triển: Horseplay Productions

Miễn phí

All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬ Miễn phí

All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬

Nhà phát triển: Horseplay Productions

Ảnh màn hình

All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬
All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬
All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬
All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬
All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬
All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬
All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬
All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Vui vẻ và addicting trò chơi quần vợt! Thách thức chính mình với trò chơi này quần vợt thực tế, nó sẽ giúp bạn giải trí cho giờ!

Các tính năng trò chơi quần vợt

* Dễ dàng chơi trò chơi. Chỉ cần gõ để swing!
* Lượt truy cập điện!
* Nhiều mức độ khó khăn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app All Star Tennis PRO - Trò chơi quần vợt Đối với miễn ph‪í‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--