JW Library
4.7 / 172 đánh giá

JW Library

Nhà phát triển: Jehovah's Witnesses

Miễn phí

JW Library Miễn phí
4.7 / 172 đánh giá

JW Library

Nhà phát triển: Jehovah's Witnesses

Ảnh màn hình

JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library
JW Library

Mô tả bởi nhà phát triển

JW Library là một ứng dụng chính thức do Nhân Chứng Giê-hô-va sản xuất. JW Library gồm một số bản dịch Kinh Thánh cũng như các sách và sách mỏng dùng để học hỏi Kinh Thánh.

Các tính năng liên quan đến Kinh Thánh
• Có thể lựa chọn từ sáu bản dịch Kinh Thánh.
• So sánh tất cả các bản dịch có trong ứng dụng bằng cách nhấn vào số của câu Kinh Thánh.
• Xem thêm tài liệu liên quan bằng cách nhấn vào một dấu cước chú hoặc chữ liên kết.

Mở đến các phần trong ấn phẩm
• Vuốt sang trái hoặc phải để chuyển đến các phần khác trong ấn phẩm đang đọc.
• Đánh dấu vào bất kỳ câu hoặc chương nào để có thể quay lại vị trí bạn đang đọc.
• Dùng tính năng xem lịch sử để truy cập những nội dung đã đọc gần đây.
• Dùng tính năng tìm kiếm để tìm từ trong ấn phẩm đang đọc.
• Xem những ấn phẩm cần cho các buổi nhóm họp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app JW Library

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan