Kích cỡ Hình ảnh
4.8 / 540 đánh giá

Kích cỡ Hình ảnh

Nhà phát triển: Vitalij Schaefer

Miễn phí

Kích cỡ Hình ảnh Miễn phí
4.8 / 540 đánh giá

Kích cỡ Hình ảnh

Nhà phát triển: Vitalij Schaefer

Ảnh màn hình

Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh
Kích cỡ Hình ảnh

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này cho phép bạn thay đổi kích cỡ hình ảnh theo bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn (có giới hạn) một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn có thể chỉ định định dạng đầu ra bằng cách sử dụng một trong bốn đơn vị đo lường sau: pixel, milimét, centimet, inch

Để duy trì tỷ lệ khung hình, chỉ cần nhấn vào biểu tượng chuỗi giữa các trường nhập chiều rộng và chiều cao.

Kích cỡ Hình ảnh cung cấp cho bạn tùy chọn lưu, gửi email, in hoặc chia sẻ hình ảnh cuối cùng.

Thay đổi kích cỡ hình ảnh của bạn chỉ trong bốn bước đơn giản:

- Mở hình ảnh hoặc chụp ảnh
- Nhập kích cỡ đầu ra mong muốn của bạn
- Cắt hình ảnh bằng các ngón tay của bạn với thao tác đa cảm ứng
- Lưu / in / gửi / chia sẻ hình ảnh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kích cỡ Hình ảnh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan