KT Thiếu Nhi

KT Thiếu Nhi

Nhà phát triển: Life.Church

Miễn phí

KT Thiếu Nhi Miễn phí

KT Thiếu Nhi

Nhà phát triển: Life.Church

Ảnh màn hình

KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi
KT Thiếu Nhi

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi - thành viên mới nhất trong gia đình các ứng dụng YouVersion! Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi đã sẵn sàng trên iPhone, iPad, iPod touch, và luôn miễn phí hoàn toàn!

Các em sẽ được khám phá các câu chuyện nổi bật trong Kinh Thánh qua tương tác với các hình ảnh động tuyệt đẹp. Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi mang đến một trải nghiệm đầy hứng thứ khiến trẻ tiếp tục trở lại. Một khởi đầu cho cả cuộc đời yêu mến Lời Chúa!

• Điều chỉnh dễ dàng
• Minh họa đầy màu sắc
• Hình động cảm ứng
• Nội dung thu hút khiến Kinh Thánh trở nên sống động
• Đố vui và các hoạt động giúp trẻ nhớ những gì đã học
• Các thử thách đặc biệt để trẻ nhận thưởng

Life.Church Trang mạng: https://www.bible.com
Hỗ trợ Kinh Thánh: http://support.youversion.com

Được thực hiện bởi YouVersion cùng đối tác OneHope.

LIÊN HỆ VỚI YOUVERSION
• Thích chúng tôi trên Facebook: http://facebook.com/youversion
• Theo chúng tôi trên Twitter: http://twitter.com/youversion
• Cập nhật tin tức của chúng tôi trên: http://blog.youversion.com
• Sử dụng YouVersion trực tuyến: http://bible.com/vi

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KT Thiếu Nhi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--