Panecal Máy tính Khoa học

Panecal Máy tính Khoa học

Nhà phát triển: Noriyasu Kutsuzawa

Miễn phí

Panecal Máy tính Khoa học Miễn phí

Panecal Máy tính Khoa học

Nhà phát triển: Noriyasu Kutsuzawa

Ảnh màn hình

Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học
Panecal Máy tính Khoa học

Mô tả bởi nhà phát triển

[Sự miêu tả]
Panecal là một ứng dụng máy tính khoa học cho công việc kỹ thuật như kỹ thuật thông tin, cơ khí, động lực học, đo lường và xây dựng, một mặt hàng thiết yếu cho các kỹ sư và sinh viên khoa học.

Máy tính khoa học Panecal có thể hiển thị các công thức toán học và sửa chữa dễ dàng. Công thức chỉ định trong khi nhập, nó cho phép bạn ngăn lỗi nhập và lỗi tính toán. Panecal có các chức năng như chỉnh sửa và tính toán lại các công thức tính toán đã nhập trước đây, cũng như khả năng sử dụng bộ nhớ biến để chỉ thay đổi các giá trị cụ thể và thực hiện các phép tính.

Bạn có thể nhấn vào các công thức trong quá khứ trên màn hình để di chuyển con trỏ đến nơi bạn muốn chỉnh sửa. Panecal cho phép bạn vuốt để cuộn qua các công thức, cũng như sao chép và dán công thức văn bản. Panecal là một ứng dụng mạnh mẽ và linh hoạt được trang bị giao diện người dùng trực quan.

[Đặc trưng]
- Tính lại bằng cách sử dụng công thức trong quá khứ
- Dễ dàng chỉnh sửa bằng cách chỉ cần vuốt màn hình bằng thao tác con trỏ
- Sao chép và dán văn bản công thức
- Công thức lịch sử và bảng lịch sử câu trả lời
- Số nhị phân, số bát phân, số thập phân, số thập lục phân tính toán và chuyển đổi (Tối đa.32 bit)
- Chức năng bộ nhớ M+/M- và bộ nhớ biến (A-F)
- Các phép toán số học, hàm lượng giác nghịch đảo, hàm logarit, hàm lũy thừa, hàm gốc nguồn, giai thừa, giá trị tuyệt đối, tính toán phần trăm, tính toán modulo, chuyển đổi tọa độ cực và cartesian
- Đơn vị góc (DEG, RAD, GRAD)
- Định dạng kết quả với Normal (tiêu chuẩn), Fix (chế độ thập phân cố định), Sci (số liệu có ý nghĩa) và Eng (chỉ số là bội số của 3)
- Ký tự dấu thập phân và cài đặt dấu tách nhóm

[Disclaimer]
Hãy lưu ý trước rằng Appsys không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc lợi nhuận bị mất do việc sử dụng các phần mềm này, hoặc bất kỳ khiếu nại từ các bên thứ ba.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Panecal Máy tính Khoa học

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--