Evercast - Trình phát video

Evercast - Trình phát video

Nhà phát triển: Shojiro Hashimoto

Miễn phí

Evercast - Trình phát video Miễn phí

Evercast - Trình phát video

Nhà phát triển: Shojiro Hashimoto

Ảnh màn hình

Evercast - Trình phát video
Evercast - Trình phát video
Evercast - Trình phát video
Evercast - Trình phát video
Evercast - Trình phát video
Evercast - Trình phát video
Evercast - Trình phát video

Mô tả bởi nhà phát triển

Evercast là ứng dụng khách của YouTube.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
- UI đẹp
- Duyệt theo danh mục (tuyệt vời để tìm video mới)
- Xem những Video nào đang Xu hướng, Được Chia sẻ nhiều nhất
- Thêm video vào mục yêu thích, xem sau
- Tạo danh sách nhạc
- Xáo trộn hoặc vòng lặp các video danh sách phát của bạn
- Chia sẻ video với SNS yêu thích của bạn
- bạn có thể bật Tự động phát từ cài đặt hoặc nút chất lượng video

Ứng dụng này không cache / tải video từ YouTube.
Xin lưu ý rằng YouTube không cho tải / bộ nhớ cache.

Evercast được cung cấp bởi YouTube.
Thương hiệu và biểu trưng trên YouTube là nhãn hiệu đã đăng ký của Google, Inc. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Evercast - Trình phát video

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--