Bóng rổ Trò chơi miễn phí - bóng rổ Blitz trên điểm bản

Bóng rổ Trò chơi miễn phí - bóng rổ Blitz trên điểm bản

Nhà phát triển: Horseplay Productions

Miễn phí

Bóng rổ Trò chơi miễn phí - bóng rổ Blitz trên điểm bản Miễn phí

Bóng rổ Trò chơi miễn phí - bóng rổ Blitz trên điểm bản

Nhà phát triển: Horseplay Productions

Ảnh màn hình

Bóng rổ Trò chơi miễn phí - bóng rổ Blitz trên điểm bản

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy sẵn sàng cho một niềm vui trò chơi bóng rổ mà sẽ giữ cho bạn giải trí cho giờ! Vật lý thực tế, nhiều trò chơi, và nhiều hơn nữa!

Các tính năng Game

* Nhiều chế độ chơi game.
* Dễ dàng điều khiển!
* Giờ làm việc vui vẻ!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bóng rổ Trò chơi miễn phí - bóng rổ Blitz trên điểm bản

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--