Ninh Thuận GO - Cửa Hàng

Ninh Thuận GO - Cửa Hàng

Nhà phát triển: Xuan Loc Pham

Miễn phí

Ninh Thuận GO - Cửa Hàng Miễn phí

Ninh Thuận GO - Cửa Hàng

Nhà phát triển: Xuan Loc Pham

Ảnh màn hình

Ninh Thuận GO - Cửa Hàng
Ninh Thuận GO - Cửa Hàng
Ninh Thuận GO - Cửa Hàng
Ninh Thuận GO - Cửa Hàng
Ninh Thuận GO - Cửa Hàng
Ninh Thuận GO - Cửa Hàng
Ninh Thuận GO - Cửa Hàng
Ninh Thuận GO - Cửa Hàng

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Dành cho Cửa Hàng Ninh Thuận GO

Ninh Thuận GO - Cửa Hàng là ứng dụng hỗ trợ bạn xác nhận và hủy các đơn đặt hàng được đặt bởi ứng dụng Ninh Thuận GO.
Bạn cũng có thể kiểm tra chi tiết đơn hàng, xem thời gian nhận hàng dự kiến, theo dõi tình trạng giao hàng, thông tin tài xế và nhiều thông tin khác qua ứng dụng này.
Để có thể sử dụng ứng dụng, bạn cần đăng nhập bằng ID và Mật khẩu của Ninh Thuận Go Partner
Ứng dụng hỗ trợ tất cả cửa hàng trên toàn Quốc.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ninh Thuận GO - Cửa Hàng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan