CheckGo Pro
4.7 / 11 đánh giá

CheckGo Pro

Nhà phát triển: TRI TUE VIET SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Miễn phí

CheckGo Pro Miễn phí
4.7 / 11 đánh giá

CheckGo Pro

Nhà phát triển: TRI TUE VIET SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

CheckGo Pro
CheckGo Pro
CheckGo Pro
CheckGo Pro
CheckGo Pro
CheckGo Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng đặt vé máy bay
Đặt Tour du lịch
Kết nối và được đại lý hỗ trợ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CheckGo Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan