Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬

Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬

Nhà phát triển: 3T Online Entertainment Joint Stock Company

Miễn phí

Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬ Miễn phí

Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬

Nhà phát triển: 3T Online Entertainment Joint Stock Company

Ảnh màn hình

Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬
Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Thượng Cổ Truyền Kỳ - là thể loại game bối cảnh Thần Thoại, hình ảnh tả thực, sắc nét, chất lượng cao.

【Đặc Sắc】
——Lên Trời Xuống Biển, Thu Phục Bách Yêu
Chế tạo đặc biệt, trận hình hoàng kim
Duy mỹ tả thực, tái hiện thế giới ảo mộng đặc sắc

——Yêu Ma Tung Hoành, Phật Độ Thế
Truyền thuyết Phong Thần, tái tục kinh điển
Tăng cấp tặng Thần Binh Thần Tướng, ngàn vạn Nguyên Bảo nhận liền tay

——Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời
Thể loại Idle, không cần cày cuốc
Tự động đánh quái, tăng cấp nhẹ nhàng, thuộc hệ cày chay!

——Mãn Thiên Thần Phật Hóa Hư Vô
Cách chơi Liên Server, đỉnh phong luận đạo
Tự do tự tại, chinh phục tam giới. Tăng cấp hỗn chiến, ai dám đối đầu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thượng Cổ Truyền K‪ỳ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan