VnskinS Lite

VnskinS Lite

Nhà phát triển: Duy Thanh Tran

Miễn phí

VnskinS Lite Miễn phí

VnskinS Lite

Nhà phát triển: Duy Thanh Tran

Ảnh màn hình

VnskinS Lite
VnskinS Lite
VnskinS Lite
VnskinS Lite
VnskinS Lite
VnskinS Lite

Mô tả bởi nhà phát triển

Phiên bản Vnskins Lite giúp cho việc giao nhận skin CSGO được dễ dàng và thuận tiện hơn.
Hỗ trợ theo xem lịch sử của giao dịch và đơn hàng trên Vnskins.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VnskinS Lite

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan