Trình đọc & chỉnh sửa PDF

Trình đọc & chỉnh sửa PDF

Nhà phát triển: Mudassar Ahmed

Miễn phí

Trình đọc & chỉnh sửa PDF Miễn phí

Trình đọc & chỉnh sửa PDF

Nhà phát triển: Mudassar Ahmed

Ảnh màn hình

Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF
Trình đọc & chỉnh sửa PDF

Mô tả bởi nhà phát triển

PDF Reader, Editor và Converter để Xem, Đọc, Chỉnh sửa tệp PDF và chuyển đổi tài liệu sang định dạng tệp PDF.

PDF Viewer, Editor và Converter là một ứng dụng thông minh dành cho những ai muốn xem, đọc, chỉnh sửa và chuyển đổi tệp PDF và các tài liệu khác. Thông qua ứng dụng này, bạn có thể:
• Xem và đọc các tệp PDF
• Chỉnh sửa tệp PDF
• Chuyển đổi tài liệu thành tệp PDF
Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ thông minh để đọc, chỉnh sửa và chuyển đổi tệp PDF, thì hãy cài đặt ứng dụng này ..

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trình đọc & chỉnh sửa PDF

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan