QH Bình Thuận

QH Bình Thuận

Nhà phát triển: phuong pham

Miễn phí

QH Bình Thuận Miễn phí

QH Bình Thuận

Nhà phát triển: phuong pham

Ảnh màn hình

QH Bình Thuận
QH Bình Thuận
QH Bình Thuận
QH Bình Thuận
QH Bình Thuận
QH Bình Thuận

Mô tả bởi nhà phát triển

Chức năng chính của ứng dụng:

1. Định vị vị trí thửa đất hiện tại của người dùng có vào diện quy hoạch hay không.
2. Tra cứu thông tin quy hoạch bằng cách:
• Nhập số tờ bản đồ và thửa đất trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan.
• Nhập thông tin toạ độ của thửa đất mà người dùng muốn tra cứu
• Chụp ảnh bản toạ độ của thửa đất mà người dùng muốn tra cứu
3. Xem thông tin bằng cách bấm trực tiếp vào bản đồ.
4. Lưu thông tin thửa đất.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QH Bình Thuận

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan