Từ điển Bác sĩ Gia đình

Từ điển Bác sĩ Gia đình

Nhà phát triển: Long Hai Le

Miễn phí

Từ điển Bác sĩ Gia đình Miễn phí

Từ điển Bác sĩ Gia đình

Nhà phát triển: Long Hai Le

Ảnh màn hình

Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình
Từ điển Bác sĩ Gia đình

Mô tả bởi nhà phát triển

# Disclaimer

Every effort is taken to ensure that the information published in this dictionary is accurate and informative.

This dictionary is provided for reference information only. It is not intended to replace a consultation with an appropriately qualified medical practitioner. Neither the practice, nor any of its subcontractors can accept responsibility for any loss, damage, or injury that arises from the use of this website.

# Tuyên bố về từ chối trách nhiệm
Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được xuất bản trên từ điển này là chính xác và đầy đủ.
Từ điển này chỉ được cung cấp để tham khảo thông tin. Nó không nhằm mục đích thay thế một cuộc tư vấn của một bác sĩ y khoa có trình độ thích hợp. Cả tập quán, cũng như bất kỳ thầu phụ nào của nó đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh từ việc sử dụng từ điển này.

# Giới thiệu:
Từ điển thuật ngữ Chuyên khoa Bác sĩ Gia đình
Family Doctor Terms Dictionary

- Ứng dụng tra cứu thuật ngữ Chuyên khoa Bác sĩ Gia đình.
- Ứng dụng offline: Chỉ cần tải một lần về dùng. Thường xuyên có phiên bản cập nhật.
- Tra cứu gợi ý, song ngữ Anh - Việt và Việt – Anh.
- Phát âm giọng Anh – Việt – Mỹ.
- Thuật ngữ được phân tích, phân loại theo hệ thống cơ thể, chuyên khoa, từ viết tắt.
- Hình ảnh minh hoạ sinh động, có link tham khảo thuật ngữ.
- Game Flash card: Lưu từ đã tra và học thuật ngữ vô cùng hữu ích.
- Bác sĩ trực tiếp biên soạn, có kinh nghiệm giảng dạy thuật ngữ y khoa ở các trường đại học lớn từ năm 2005 đến nay.
- Là một từ điển trong loạt từ điển sẽ xuất bản “Dr.Hai & Dict#...” (Y đa khoa, Phục hồi chức năng, Nha khoa, Dược khoa, Ngoại thần kinh, Xét nghiệm, Hình ảnh, Tai Mũi Họng, Thính học, Ngoại khoa,Bác sĩ gia đình, Điều dưỡng…)

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ điển Bác sĩ Gia đình

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan