Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
5.0 / 1 đánh giá

Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu

Nhà phát triển: Shumin Jia

Miễn phí

Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu

Nhà phát triển: Shumin Jia

Ảnh màn hình

Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu
Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu

Mô tả bởi nhà phát triển

Tự làm ảnh giấy tờ tùy thân , Tự làm ảnh chụp chứng minh thư, ảnh hộ chiếu / visa. Ứng dụng này có thể tạo ảnh để in và gửi trực tuyến. Ứng dụng này có thể xóa nền và thay đổi màu nền. Và tạo ra một số hình ảnh có kích thước có thể in được chẳng hạn như giấy ảnh năm inch, sáu inch.

Hướng dẫn bằng ảnh tốt nhất:
- Hé tai và cổ, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng về phía trước.
- Nên nhờ người khác bắn giúp.
- Nền đồng màu, chẳng hạn như tường trắng, tránh các màu gần với màu tóc và màu quần áo.
- Ánh sáng rực rỡ để tránh làm đều màu da

1, Chụp ảnh. Bạn có thể làm theo hướng dẫn để chụp ảnh hoặc chọn một ảnh từ thư viện ảnh của bạn.
2, Cắt ảnh. Cắt ảnh của bạn cho đúng cỡ ảnh hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân. Có rất nhiều mẫu có sẵn.
3, Lưu và in hình ảnh. Lưu ảnh của bạn và in nó tại bất kỳ cửa hàng ảnh nào. Ảnh kỹ thuật số duy nhất cũng có sẵn.

ID Photo DIY,Make your ID Photo, Passport/visa Photos by yourself. This app can create pictures for printing and online submission. This app can remove background and change background color. And make some size printable images such as five inch, six inch photo paper.

Best photo guide:
- Show your ears and neck, keep your head up, and look straight ahead.
- It would be better to ask others to help shoot.
- A solid color background, such as a white wall, avoid colors that are close to hair color and clothing color.
- Bright light to avoid uneven skin tone

1, Take a picture. You can follow the guide to take a photo, or choose one from your photo library.
2, Crop the photo. Crop your photo to the correct ID or passport size photo. There are many templates available.
3, Save and print image. Save your photo and print it at any photo store. Single digital photo is also available.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ảnh ID DIY - làm ảnh hộ chiếu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan