BDCare.vn

BDCare.vn

Nhà phát triển: ABAHA VIET NAM INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

BDCare.vn Miễn phí

BDCare.vn

Nhà phát triển: ABAHA VIET NAM INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

BDCare.vn
BDCare.vn
BDCare.vn
BDCare.vn
BDCare.vn

Mô tả bởi nhà phát triển

Hợp tác kinh doanh cùng BDcare là cơ hội tích lũy thêm các chiến lược kinh doanh bền vững, nguồn thu nhập của các bạn có thể gấp đến hàng chục lần, sản phẩm uy tín chất lượng cũng là tiền đề của sự tin tưởng. Nhờ sản phẩm uy tín chất lượng hàng đầu thị trường BDCare đã chiếm niềm tin của hơn hàng triệu người trên mọi miền tổ quốc. Từ đó, mọi người bắt đầu sẽ tiến đến với việc khởi nghiệp, kinh doanh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BDCare.vn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan