Sunwin СІub

Sunwin СІub

Nhà phát triển: Hai Vu Ninh

Miễn phí

Sunwin СІub Miễn phí

Sunwin СІub

Nhà phát triển: Hai Vu Ninh

Ảnh màn hình

Sunwin СІub
Sunwin СІub
Sunwin СІub

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn kiểm soát mái chèo và đảm bảo bóng ở bên trong đường biên.

Kiểm soát:
- Chạm vào phía bên trái của màn hình: Di chuyển paddle sang trái.
- Chạm vào phía bên phải của màn hình: Di chuyển paddle sang bên phải.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sunwin СІub

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan