DAKNONG-C

DAKNONG-C

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

DAKNONG-C Miễn phí

DAKNONG-C

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

DAKNONG-C
DAKNONG-C
DAKNONG-C
DAKNONG-C
DAKNONG-C
DAKNONG-C
DAKNONG-C
DAKNONG-C

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ người dân có kênh giao tiếp chính thức với chính quyền, xem các thông báo từ cơ quan nhà nước, nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh, xem thông tin tiện ích, camera giao thông, phản ánh kiến nghị, dịch vụ công, thanh toán và nhiều dịch vụ chuyên ngành khác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DAKNONG-C

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan