Yody Phương Anh Post

Yody Phương Anh Post

Nhà phát triển: Phu Bui

Miễn phí

Yody Phương Anh Post Miễn phí

Yody Phương Anh Post

Nhà phát triển: Phu Bui

Ảnh màn hình

Yody Phương Anh Post
Yody Phương Anh Post
Yody Phương Anh Post
Yody Phương Anh Post
Yody Phương Anh Post

Mô tả bởi nhà phát triển

Giao hàng chiết khấu giúp bạn liên kết được đơn vị giao hàng tốt nhất với chi phí chiết khấu cao nhất.
Các chức năng cơ bản:
- Đăng nhập nhanh qua Mã xác minh Mocha
- Tạo đơn hàng
- Quản lý đơn hàng
- Đơn hàng chờ xử lý
- Quản lý kho hàng
- Quản lý thông tin cá nhân

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Yody Phương Anh Post

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan