Web Nhà Thuốc
5.0 / 2 đánh giá

Web Nhà Thuốc

Nhà phát triển: Nguyen Thanh Tung

Miễn phí

Web Nhà Thuốc Miễn phí
5.0 / 2 đánh giá

Web Nhà Thuốc

Nhà phát triển: Nguyen Thanh Tung

Ảnh màn hình

Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc
Web Nhà Thuốc

Mô tả bởi nhà phát triển

Mobile App của công ty Web Nhà Thuốc

Mobile App hỗ trợ các chủ nhà thuốc, công ty dược, quầy thuốc các thao tác:
- Tra cứu danh sách hàng hoá, giá nhập và giá bán, các báo cáo doanh thu và lợi nhuận
- Nhập liệu nhanh phiếu nhập - xuất
- Liên thông CSDL dược quốc gia

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Web Nhà Thuốc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan