BVCR - QLNB

BVCR - QLNB

Nhà phát triển: Bệnh Viện Chợ Rẫy

Miễn phí

BVCR - QLNB Miễn phí

BVCR - QLNB

Nhà phát triển: Bệnh Viện Chợ Rẫy

Ảnh màn hình

BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB
BVCR - QLNB

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng quản lý y lệnh tra cứu thuốc

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BVCR - QLNB

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan