Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬

Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬

Nhà phát triển: Nguyen Trong Nghia

Miễn phí

Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬ Miễn phí

Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬

Nhà phát triển: Nguyen Trong Nghia

Ảnh màn hình

Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬
Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬
Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬
Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬
Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬
Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cung cấp các thông tin về nhà trọ tại Cần Thơ

Ứng dụng cung cấp các thông tin về nhà trọ tại Cần Thơ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nhà Trọ Cần Th‪ơ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan