HAN App

HAN App

Nhà phát triển: HOANG AN NHIEN GROUP

Miễn phí

HAN App Miễn phí

HAN App

Nhà phát triển: HOANG AN NHIEN GROUP

Ảnh màn hình

HAN App
HAN App
HAN App

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng được dùng cho nhân viên, cộng tác viên và quản lý của Hoàng An Nhiên với những tính năng chính như đặt bàn cho khách hàng, thống kê doanh thu và các đơn đặt. Người dùng mới có thể đăng ký với quản lý và sử dụng app với vai trò là một cộng tác viên.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HAN App

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan