Đại Hội XVI

Đại Hội XVI

Nhà phát triển: Quan Du8895029501

Miễn phí

Đại Hội XVI Miễn phí

Đại Hội XVI

Nhà phát triển: Quan Du8895029501

Ảnh màn hình

Đại Hội XVI
Đại Hội XVI
Đại Hội XVI
Đại Hội XVI
Đại Hội XVI

Mô tả bởi nhà phát triển

Các chức năng chính gồm:
- Xem các bài viết.
- Xem ảnh, video về các sự kiện.
- Xem, sửa và xóa thông tin đã đăng ký.
- Thông báo về các sự kiện đang và sắp diễn ra.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đại Hội XVI

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan