Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
4.3 / 6 đánh giá

Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet

Nhà phát triển: Gentouch Studios Company Limited

Miễn phí

Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet Miễn phí
4.3 / 6 đánh giá

Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet

Nhà phát triển: Gentouch Studios Company Limited

Ảnh màn hình

Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet
Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet

Mô tả bởi nhà phát triển

Japanese-Vietnamese & Vietnamese-Japanese Dictionary for iPhone and iPod touch.

Dictionaries:
- Japanese - Vietnamese Dictionary: 73826 definitions.
- Vietnamese - Japanese Dictionary: 54993 definitions.
- Japanese - English Dictionary: 171879 definitions.
- English - Japanese Dictionary: 95365 definitions.
- English - Vietnamese Dictionary: 103872 definitions.
- Vietnamese - English Dictionary: 23432 definitions.

Features:
- Extremely fast startup and searching.
- Works offline: NO internet connection required.
- Instant search while typing.
- Clear design, friendly interface.
- Support history & favourites list.
- Kanji keyboard.
- Kanji writing.
- Cross-referencing search.
- Retina display support.


Từ điển Nhật-Việt và Việt-Nhật cho iPhone/iPod touch.

Từ điển bao gồm:
- Từ điển Nhật - Việt: 73826 mục từ.
- Từ điển Việt - Nhật: 54993 mục từ.
- Từ điển Nhật - Anh: 171879 mục từ.
- Từ điển Anh - Nhật: 95365 mục từ.
- Từ điển Anh - Việt: 103872 mục từ.
- Từ điển Việt - Anh: 23432 mục từ.

Các tính năng chính:
- Mở chương trình và tra từ cực nhanh.
- Tra từ không cần kết nối internet.
- Vừa nhập vừa liệt kê kết quả.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ lịch sử tra từ, ghi chú.
- Bàn phím hỗ trợ nhập Kanji.
- Hiển thị cách viết Kanji.
- Tra chéo các từ trong câu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Japanese-Vietnamese Dictionary Free Tu Dien Nhat Viet

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--