Objective C

Objective C

Nhà phát triển: Infinite Loop Development Ltd

Miễn phí

Objective C Miễn phí

Objective C

Nhà phát triển: Infinite Loop Development Ltd

Ảnh màn hình

Objective C
Objective C
Objective C
Objective C

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này giúp bạn tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình Objective C. Với ứng dụng này bạn có thể gõ mã chương trình mục tiêu C vào iPhone hoặc iPad của bạn, nhấn chạy, và mã sẽ được biên dịch và cài đặt trên một máy tính từ xa, và đầu ra được gửi lại cho điện thoại của bạn.
Đó là một cách tuyệt vời để thử đoạn nhỏ của mục tiêu mã lập trình c, và nắm bắt ngôn ngữ hấp dẫn và hữu ích này.

 

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Objective C

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--