chơi và học tiếng Pháp

chơi và học tiếng Pháp

Nhà phát triển: Simri Software

Miễn phí

chơi và học tiếng Pháp Miễn phí

chơi và học tiếng Pháp

Nhà phát triển: Simri Software

Ảnh màn hình

chơi và học tiếng Pháp
chơi và học tiếng Pháp
chơi và học tiếng Pháp
chơi và học tiếng Pháp
chơi và học tiếng Pháp

Mô tả bởi nhà phát triển

chơi và học tiếng Pháp

***** Miễn phí cho 2 ngày *****

Này được Chơi và Học tiếng Pháp.

** Thích hợp cho trẻ em 2 năm trở lên

Thú vị và đầy thử thách trò chơi cho phép trẻ em học ABC Pháp, các bộ phận trên cơ thể.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app chơi và học tiếng Pháp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--