Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng

Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng

Nhà phát triển: Innovative Mobile Apps

Miễn phí

Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng Miễn phí

Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng

Nhà phát triển: Innovative Mobile Apps

Ảnh màn hình

Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng
Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng

Mô tả bởi nhà phát triển

● Một ứng dụng tuyệt vời để học tiếng Tây Ban Nha

● Bao gồm 6 vui vẻ mini-game

● Bao gồm hơn 3.000 từ

● Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha nhanh chóng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tìm hiểu tiếng Tây Ban Nha dễ dàng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--